Prienų rajono savivaldybė – viena iš šešių savivaldybių, atrinktų dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinamame „Erasmus+“ projekte „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“, kuris skirtas stiprinti suaugusiųjų švietimui Lietuvos savivaldybėse. Projektu siekiama sudaryti palankesnes galimybes asmenims tobulinti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti, lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Bus ne tik analizuojama suaugusiųjų švietimo aplinka, kylantys iššūkiai ir galimos priemonės, bet ir kuriamos darbo grupės iš skirtingų sričių atstovų, vykdomi mokymai suaugusiems asmenims. Prienų rajono savivaldybėje suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi yra paskirta Prienų švietimo pagalbos tarnyba.

Prienų r. savivaldybės informacija