Birželio 9 d. vyko Prienų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre susirinko gausi neįgaliųjų bendruomenė, su dovanomis ir palinkėjimais atvyko Prienų r. savivaldybės vadovai: mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė.

Susirinkimo metu buvo išklausytos Neįgaliųjų draugijos pirmininkės Irenos Valatkevičienės ir finansininkės Jūratės Sabašinskės ataskaitos, pristatytas naujų draugijos įstatų projektas, skambėjo svečių sveikinimai, visiems dovanota meninė programa.

Vicemerė L. Jakinevičienė pasveikino gausią bendruomenę turint gražią tradiciją susirinkti, pabūti kartu, pasidžiaugti nuveiktais darbais, linkėjo nepristigti veiklos, idėjų ir siekių.

Ilgus metus puoselėjamomis bendruomeninėmis tradicijomis, dideliu draugų ratu visose seniūnijose, bendravimu su kitomis organizacijomis, optimizmu bei energija pasidžiaugė ir Administracijos direktorė J. Zailskienė. Direktorė nuoširdžiai padėkojo pirmininkei I. Valatkevičienei už pagalbą Savivaldybei suteikiant patalpas ir dalijant humanitarinę paramą Prienų krašte apgyvendintiems Ukrainos žmonėms.

Prisijungdama prie vadovų sveikinimų Socialinės paramos skyriaus vedėja S. Mekionienė pagyrė draugiją už aktyvią projektinę veiklą, užimtumo neįgaliesiems ir renginių organizavimą, linkėjo toliau būti aktyviems, dalyvauti projektuose bei įvairiose kompleksinėse programose.

Ilgametė bičiulystė Prienų neįgaliųjų organizaciją sieja su seniūnijomis, draugijos  susirinkimai kasmet vyksta vis kitoje seniūnijoje, nestinga ir bendrų renginių, užsiėmimų. Seniūnai padėkojo už draugystę ir gražią bendrystę, o draugijai palinkėjo klestėti ir nepritrūkti veiklos.

Renginio dalyvius linksmino neįgaliųjų ansamblis „Nemunaičiai“, Jiezno folkloro kolektyvas „Jieznelė“, Stakliškių KLC atstovas Vaidas Lengvinas.

Prienų r. savivaldybės informacija