Birželio 13 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo „Erasmus+“ bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ patirties mainų renginį. 70 renginio dalyvių – mokytojų, mokyklų direktorių, pavaduotojų, Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų – pristatė ir aptarė savo lankytų mokymų rezultatus. Renginyje dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas džiaugėsi rajono švietimo bendruomenės lyderyste, dalijosi lūkesčiais, kad visos mokymuose įgytos žinios ir gebėjimai virs į konkrečius darbus ir jų rezultatus mokyklose. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas didžiavosi projekto dalyvių motyvacija mokytis, kvietė ir toliau dirbti kartu, kad pozityvūs pokyčiai pasiektų kiekvieną mokinį.

Įgyvendindamas projektą Švietimo ir sporto skyrius sutelkė mokyklų vadovus ir mokytojus mokytis – rajono mokytojai, mokyklų vadovai ir kiti švietimo darbuotojai dalyvavo 7 kursuose (Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje). Juose projekto dalyviai mokėsi, kaip mūsų rajono mokiniams sukurti mokymuisi palankią aplinką: kurti emociškai tvarius santykius ir eliminuoti patyčias. Renginio dalyviai demonstravo išmoktus metodus, keitėsi savo patirtimis, įžvalgomis, įspūdžiais ir, svarbiausia, idėjomis, ką jau įgyvendino ar ketina įgyvendinti mokyklose. Pasak mokytojų, „nėra nieko neįmanomo, jeigu ir ko nors nemoki“, tiesiog „nereikia bijoti, reikia eiti ir daryti“, nes „viskas buvo atradimas!“.

Projekto dalyvius vienija suvokimas, kad pozityvus ugdymas kuria laimingą mokyklą. Todėl viskas, kas buvo išmokta apie pozityviąją psichologiją ir gebėjimus valdyti savo jausmus, emocijas ir jų ugdymą, mokinių socialinių gebėjimų stiprinimą ir kritinio mąstymo ugdymą, mokymosi aplinkų kūrimą, socialinio emocinio intelekto ugdymą, patyčių prevenciją, jau rado savo vietą mokyklose ir bus tęsiama ateinančiais mokslo metais.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.