Liepos 15 d. Prienų „Žiburio“, Stakliškių, Jiezno bei Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijose abiturientams buvo įteikti vieni svarbiausių gyvenime dokumentai – brandos atestatai. Bilietus į savarankišką gyvenimą gavo pusantro šimto jaunuolių.

Šiemet mūsų rajone brandos egzaminus laikė 140 kandidatų: Prienų „Žiburio gimnazijoje 102, Prienų r. Jiezno gimnazijoje 10, Prienų r. Stakliškių gimnazijoje 10, Prienų r. Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje 18. Lietuvių kalbos valstybinį egzaminą laikė 126 kandidatai, matematikos valstybinį egzaminą – 91 kandidatas, anglų kalbos valstybinį egzaminą – 116 kandidatų, informacines technologijas – 5 kandidatai.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientų Valstybiniai brandos egzaminai įvertinti šešiais šimtukais. Net tris šimtukus gavo abiturientas Aleksas Balčiukynas. Aukščiausiu balu buvo įvertintos jo matematikos, anglų kalbos ir informacinių technologijų darbai. Po vieną šimtuką gavo trys abiturientai: Karolina Maskvytytė ir Gabija Janukėnaitė iš lietuvių kalbos valstybinio egzamino, Arnas Rasimavičius iš anglų kalbos valstybinio egzamino. Prie mokinių pasiekimų daug prisidėjo ir jų mokytojai: lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Šervenikaitė, matematikos mokytoja Aušra Menkevičienė, anglų kalbos mokytoja Vilija Gustaitytė, informacinių technologijų mokytojas Žydrūnas Tautvydas.

Liepos 15-ąją Prienų arenoje vykusios Prienų „Žiburio“ gimnazijos 98-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventės metu buvo apdovanoti šimtukininkai ir geriausieji abiturientai, garsinę gimnaziją savo pasiekimais ne tik moksle, bet ir sporto, meno, bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje. Padėkota buvo ir mokytojams bei abiturientų tėveliams.

Šventės metu abiturientus sveikino mokyklos administracija, mokytojai, svečiai. Gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, džiaugdamasi abiturientų brandos egzaminų rezultatais, linkėjo būti laimingais žmonėmis, kurie moka įžvelgti savo ateitį, kurie moka atsisukti į savo praeitį, kurie moka pažinti save dabartyje, kuriems nereikia priežasties šypsotis ir daryti visiems gera.

Sveikindamas su švente ir beprasidedančiu kitu – nauju – gyvenimu Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas linkėjo taiklaus ir teisingo pasirinkimo kiekvienam, kuo daugiau iššūkių, nes tik jie augina, daro stipresniais, verčia tobulėti bei skatina žengti į priekį, ir sėkmingai tuos iššūkius įveikti.

Abiturientus sveikino ir kiti Savivaldybės vadovai. Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, įteikdama abiturientams, gavusiems iš brandos egzaminų šimto balų įvertinimus, mero Alvydo Vaicekausko padėkas ir Savivaldybės piniginius 200 eurų vertės čekius už kiekvieną šimtuką, jiems ir visiems gimnaziją baigusiems abiturientams linkėjo sėkmingo profesinės karjeros kelio, pasisekimo asmeniniame gyvenime bei nuolatinio judėjimo į priekį.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė palinkėjo jaunuoliams sėkmingo skrydžio, o abiturientams Arnui Rasimavičiui, Paulinai Virbšaitei, Gabijai Sodaitytei, Airai Radvilavičiūtei, Vytautei Radzevičiūtei, Andriui Grumadui, Donatui Babravičiui, Danieliui Aldakauskui ir Nojui Kondrotui įteikė Savivaldybės dovanas už aktyvią visuomeninę veiklą Prienų krašto gyvenime ir prisidėjimą prie Prienų vardo garsinimo.

Svarbius palaikymo ir paskatinimo žodžius abiturientams skyrė Prienų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas, kiti svečiai.

Prienų r. savivaldybės informacija