Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 22 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:
<…>;
10. Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų, vad. Skausmo kalneliu (u. k. 33545), Prienų r. sav., Veiverių sen., Gyvių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas – registrinis.
Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto teritoriją pagal geodezinių matavimų ribas (siūloma teritorija 923 m2).
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. Nr. (8 5) 272 40 89, arba Augustina Kurilienė, tel. Nr. (8 5) 273 11 01.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informacija