2022 m. rugpjūčio 26 d. Prienuose minėjome Prienų ir aplinkinių miestelių (Birštono, Stakliškių, Jiezno, Balbieriškio ir kt.) žydų žudynių 81-ąsias metines. Kaitrios saulės nušviestame pušyne liejosi fleitos muzika. Sunku patikėti, kad prieš 81 metus ši graži miško laukymė buvo pripildyta siaubo ir kančios. Apie protu nesuvokiamą žiaurumą, nacius ir jų vietinius talkininkus, nekaltas jų aukas, į nebūtį prievarta išėjusius savo kaimynus bei pareigą juos prisiminti jautriai kalbėjo šio reginio organizatoriai ir svečiai: Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovo pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, savo mintimis pasidalino ir padėką susirinkusiems į pagerbimo ceremoniją išreiškė KŽB pirmininkas Gercas Žakas. Prienietė Joalita Jurkevičienė skaitė mokytojos Marijos Vitkauskaitės atsiminimus apie šią vietą. Renginyje dalyvavo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos bendruomenė su direktoriumi  Stasiu Valančiumi. Moksleiviai padėjo akmenėlius prie žydų žūties vietą žyminčio paminklo.

Toliau renginys tęsėsi prie autobusų stoties – čia buvo atidengti atminimo akmenys Prienų bravoro savininkams Bencionui Benui Šakovui ir Libei Genei Šakovienei-Kacaitei. Renginio metu Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kaip svarbu tinkamai išsaugoti istorinę holokausto atmintį, prisiminti bei gerbti žydų genocido aukas, šviesti jaunąją kartą. Viena iš šio projekto iniciatorių J. Jurkevičienė pasidalijo mintimis, kaip ir kodėl gimė ši atminimo įamžinimo idėja, Janina Leonavičienė pristatė projekto metu surinktą medžiagą apie Šakovų šeimą, Jolita Stačiokaitė apibendrino projekto veiklas.

Renginys tęsėsi Prienų krašto muziejuje, lankytojams buvo pristatyta scenografės, grafikės, fotografės Aleksandros Jacovskytės fotografijų ir piešinių paroda.

Renginyje skambėjo Polo Merkus, Sergejaus Rachmaninovo ir Kristofo Gliuko kūriniai, fleita grojo Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio filialo mokytoja Laima Švabauskaitė.

Prienų krašto muziejaus informacija ir nuotraukos