Nuo rugpjūčio 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) priima paraiškas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės veiklai Nr. 5.1 „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinti paskelbtą kvietimą.

Pagal priemonę finansavimas teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje registruotiems ir jos teritorijoje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, išskyrus Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančius ir pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) nepriklausančius klasifikacijai C (apdirbamoji gamyba) juridinius asmenis, kuriems parama artimiausiu metu bus teikiama pagal kitas valstybės paramos priemones. Maksimalus subsidijos dydis – 1,5 mln. eurų vienam pareiškėjui, vertinant ir susijusias įmones. Taip pat numatytos galimybės pareiškėjui gauti iki 30 procentų dydžio paramos avansą energijos efektyvumo priemonių diegimui.

Paraiškas valstybės teikiamai subsidijai gauti verslo įmonės gali teikti per informacinę sistemą APVIS, kur skelbiama ir detali finansavimo tvarka.

https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/