Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 26 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Vytauto Menkevičiaus-Spyglio ir kitų partizanų kautynių ir žūties vietos (u. k. 31698), Prienų rajono sav., Šilavoto sen., Juodaraisčio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija: statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais keičiamas kultūros paveldo objekto pavadinimas (buvo – Lietuvos partizanų žuvimo vieta), tikslinama kultūros paveldo objekto teritorija pagal geodezinių matavimų ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu 13 val.
Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/AL29sdk8aPA5Dxj

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija