Šių metų rugsėjo 22 d. UAB „Prienų vandenys“ kartu su Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnais Prienų mieste atliko patrikrinimą dėl netinkamo buitinių nuotekų tvarkymo pas gyventojus, kurių būstai neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Patikrinimo tikslas – įsitikinti, ar gyventojai tinkamai tvarko buitines nuotekas, ar gyventojų nuotekų kaupimo rezervuarai atitinka reikalavimus, ar aplinka neteršiama buitinėmis nuotekomis.

Apžiūros metu buvo patikrintos nuotekų išsėmimo duobės ir nuotekų valymo įrenginiai M. Valančiaus, Kovo 8-osios, Naujakurių, Žalgirio, Liepų, Kęstučio ir Kauno gatvėse. Buvo aptikta pažeidimų: perpildytos, nesandarios nuotekų talpyklos, neveikiantys nuotekų valymo įrenginiai, dėl kurių buitinės nuotekos patenka į aplinką.

Už aplinkos teršimą nuotekomis fiziniams asmenims gresia administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis patikrinimas buvo ketvirtas šiais metais. Planuojami dar  keli reguliarūs patikrinimai: Šiltnamių, Gintarėlio, F. Martišiaus gatvėse Prienuose bei kitose atsitiktine tvarka parinktose gatvėse ir gyvenvietėse.

Gyventojams, norintiems prisijungt prie centralizuotų nuotekų tinklų, informacija apie prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką pateikiama interneto svetainėje https://www.prienuvandenys.lt/…/prisijungimo-salygu…/ arba telefonu 8 600 49633.

UAB „Prienų vandenys“ informacija