Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 6 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Patamulšio dvaro sodybos (u. k. 20367, 46610, 46611, 46612, 46613, 46614), esančios Žaros g., Patamulšio k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.
Su projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/WxGxNrGWrFostqw

2022 m. spalio 10 d. 13 val. Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje planuojama svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo aktų (toliau – Aktas) projektus dėl apsaugos reikalingumo naujai atskleistiems kultūros paveldo objektams: Knygnešio Jurgio Praškevičiaus ir knygnešio, daraktoriaus Aleksandro Praškevičiaus-Proškaus kapui (46706), Knygnešio Kajetono Braziukaičio ir aviacijos leitenanto Karolio Braziukaičio kapui (46707), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., patenkantiems į žemės sklypą unik. Nr. 4400-1835-6411, kad. Nr. 6953/0006:233, kurio valdytojas pagal sudarytą panaudos sutartį yra Prienų rajono savivaldybė.
Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/WRKggPcJneq2i9o

Kultūros paveldo departamento informacija