Prienų rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-188 patvirtino Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programą, kuri skirta studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų, suteikiančių universitetinį išsilavinimą, pirmoje studijų pakopoje, finansiškai paremti.

Kviečiame teikti dokumentus dėl paramos pagal Studijų rėmimo programą. Lėšos skiriamos gerai ir labai gerai besimokantiems studentams, kurių pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatų vidurkis ne žemesnis kaip 8 balai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą (prašymo forma);

2. pažymą apie studijas universitete;

3. fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį);

4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5. pažymą (-as) apie šeimos pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi) arba pažymą iš Užimtumo tarnybos (jei tėvai bedarbiai);

6. pažymą apie šeimos sudėtį.

Dokumentus prašome pateikti iki 2022 m. lapkričio 11 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Laimutei Jančiukienei (230 kab.), Laisvės a. 12, Prienai. Daugiau informacijos tel. (8 319) 61 136. Dokumentus galima pateikti el. paštu [email protected] arba [email protected]

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMA

SPRENDIMO PAKEITIMAS