Informuojame, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), nustačiusi darbingumo lygį, neįgalumo lygį arba specialiuosius poreikius, tai patvirtinančių pažymų asmenims nebeišduoda, duomenis apie asmeniui nustatytą negalią išmokas mokančios  SODRA ir savivaldybės iš NDNT gauna automatiniu būdu. Pažymos išduodamos tik atskirais atvejais asmeniui pateikus prašymą.

Nustačius negalią, NDNT išduota tik patvirtinantį sprendimą ir neįgaliojo pažymėjimą.

Kur kreiptis dėl išmokų, kai NDNT nustato negalią?

Nustačius:

neįgalumo lygį (asmenims iki 18 metų),

darbingumo lygį  (asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties),

automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijos poreikį – į SODRĄ,

nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikį (tiek vaikams, tiek darbingo, tiek

pensinio amžiaus asmenims) – į savivaldybių socialinių išmokų skyrius.

Informacijos apie negalią turintiems asmenims taikomas lengvatas ir garantijas galite rasti interneto svetainėje www.kasmanpriklauso.lt.

Prienų r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija