Auksinis ruduo į prasidėjusią švietimo bendruomenės mokslo metų kasdienybę atnešė dar vieną spalvingą šventę – Tarptautinę mokytojų dieną. Spalio 5 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre gausiai susirinkusių krašto pedagogų laukė ne viena maloni staigmena.

Šventėje dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, mokyklų socialinių partnerių atstovai ir kiti svečiai. Švietimo bendruomenės vadovas, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas  R. Zailskas, sveikindamas pedagogus su profesine švente, linkėjo nesustoti augti ir tobulėti, mokytis keistis, keisti savo ugdymo procesą, keisti pasaulį, būti lyderiais, kurie visuomet žengia priekyje ir veda visus kitus paskui save.

Profesinės šventės proga pedagogus pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas. „Kiekvieni metai – nauji išbandymai, nauji iššūkiai, kiti mokiniai, veiklos planai…Tačiau kokie bebūtų iššūkiai, Jūs gebate juos įveikti“, – kalbėjo meras, dėkodamas mokytojams už atsakingą darbą, jaunosios kartos ugdymą ir linkėdamas atkaklumo, kantrybės bei noro tobulėti.

Jau 15-ąjį kartą apdovanoti mokyklų pasiūlyti mokytojai – Prienų rajono savivaldybės organizuoto konkurso „Metų mokytojas“ nugalėtojai

Profesionalumas, atstovavimas Prienų kraštui šalyje ir užsienyje, respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojų parengimas, straipsniai, seminarai, projektinė, savanorystės veikla, veiksmingas vadovavimas mokykloms ir bendruomenės telkimas siekiant mokyklos pažangos – tokiais pasiekimais gali didžiuotis šventės metu apdovanoti mokytojai ir mokyklų vadovai. 24 iš jų įteiktos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos. Savivaldybės mero padėkomis, taip pat vardiniais rašikliais ir knygomis „Prienų kraštas“ apdovanota 19 mokytojų, mokyklų direktorių bei jų pavaduotojų ugdymui.

Metų mokytoja – Rasa Alaburdienė

Pats garbingiausias apdovanojimas – unikalus Metų mokytojo stiklo suvenyras, mero padėka, vardinis rašiklis ir 1504 eurų piniginis prizas – įteiktas Rasai Alaburdienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojai ekspertei.

Mokytoja Rasa Alaburdienė Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba nuo 1991 m., 2004 m. mokytojai suteikta informacinių technologijų mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Mokytoja Rasa pasižymi netradiciniu požiūriu į ugdymo procesą, daug dėmesio skiria mokinių informacinio mąstymo gebėjimų ugdymui, skatina mokinių savarankiškumą, savivaldų mokymąsi, inicijuoja informacinių technologijų plėtrą mokykloje, noriai dalijasi metodine patirtimi rajone, šalyje. Jos parengti mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas.

Mokytoja vadovauja darbo grupėms, kurios rengia mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo ilgalaikes programas, administruoja mokyklos interneto svetainę.

Mokytoja  yra Prienų rajono savivaldybės Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos narė, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Tarybos pirmininko pavaduotoja, jau 22 metus dalyvauja Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos veikloje, daugiau kaip dešimt metų buvo šios organizacijos prezidente, o šiuo metu yra Valdybos narė. Nuo 2011 m. mokytoja yra LITNET tarybos, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, narė.

Rasa Alaburdienė ne kartą yra apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkomis.

Profesinės šventės proga mokytojus taip pat sveikino LR Seimo nario A. Palionio padėjėja V. Petkevičienė.

Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanojo lietuvių džiazo vokalistės Lauros Budreckytės-Nivinskės koncertą.

Prienų r. savivaldybės informacija