Nuoširdžiai sveikiname Vietos savivaldos dienos proga administracijos darbuotojus, Tarybos narius, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų narius, seniūnaičius, Prienų krašto žmones.

Savivaldos diena – tai visos krašto bendruomenės šventė, nes kiekvienas iš Jūsų prisidedate prie savivaldos kūrimo – idėjomis, pasiūlymais, kūryba ar paprastu ir nuoširdžiu kasdieniu darbu.

Dėkojame už bendradarbiavimą, visas iniciatyvas ir pastangas kurti savo krašto gerovę. Linkime ir toliau kartu jį puoselėti ir auginti.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė