Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinės žemės sklypo, esančio Kęstučio g. 63B, Prienų m., formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą teisiškai registruotam pastatui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį, nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Patalpos Kęstučio g. 75B-1, Prienai, esančios su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskiru žemės sklypu, Kęstučio g. 63B, Prienų m., savininkus, informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje jūs turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimus ir pasiūlymų teikimo galimybes. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galėsite susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (paslaugos Nr. ZSFP-112715).

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected]