Informuojame, kad 2022 m. spalio 24 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
2. Lietuvos partizanų Jono Ignatavičiaus-Barzdos ir Andriaus Ignatavičiaus-Beliūno kapo (46386), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija.
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais – archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

3. Lietuvos partizanų kautynių žūties vietos (46317), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Gripiškių k.,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais – archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
<…>
Posėdis vyks nuotoliniu būdu 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. Nr. 8 614 36962.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/ijmcrT8wLDktiWS

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija