Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. nustatyta AB „Prienų šilumos tinklai“ vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 13,56 ct/kWh be PVM. Karšto vandens kaina už kubinį metrą vartotojams daugiabučiuose namuose 11,73 Eur be PVM.
Daugiau informacijos galite rasti AB „Prienų šilumos tinklai“ interneto svetainėje http://www.prienusiluma.lt/2022metai/