Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia Prienų rajono savivaldybėje registruotas įmones, įstaigas ir organizacijos nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo dalyvauti 2023 m. Užimtumo didinimo programoje.

Programoje dalyvaujantiems asmenims siūlomų darbų sąrašas:
1. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas;
2. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
3. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros pagalbiniai darbai;
4. visuomeninės ir socialinės paskirties, švietimo objektų pagalbiniai tvarkymo darbai;
5. bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai;
6. susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai;
7. šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra;
8. upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei paplūdimių valymas ir priežiūra;
9. istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūra;
10. valstybinio miško aplinkos tvarkymas, miško sodinimas ir priežiūra;
11. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms);
12. smulkaus remonto pagalbiniai darbai

Įstaigos, norinčios dalyvauti Prienų rajono savivaldybės 2023 m. Užimtumo didinimo programoje, paraiškas iki 2022 m. lapkričio 28 dienos pateikia adresu Laisvės a. 12, Prienai, Socialinės paramos skyrius, 133 kabinetas. Asmuo kontaktams Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61 131, el. p. [email protected]

Paraiškoje turi būti nurodyta užimtumo didinimo programos pavadinimas, darbų pradžia ir pabaiga, darbų trukmė (darbo dienos), darbo vietų skaičius.