Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T3-305 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo“ (Tarybos sprendimo 7.1. papunktis bus tikslinamas), Išlaužo seniūnijos Gražučių kaimo gatvei suteiktas Rasų gatvės pavadinimas, Jiezno seniūnijos Jiezno miesto gatvei suteiktas Kaštonų gatvės pavadinimas, Jiezno seniūnijos Verbyliškių kaimo gatvei suteiktas Pakalnės akligatvio pavadinimas, Jiezno seniūnijos Sobuvos kaimo gatvei suteiktas Ežero gatvės pavadinimas, Pakuonio seniūnijos Pagaršvio kaimo gatvei suteiktas Jurginų gatvės pavadinimas, Stakliškių seniūnijos Gripiškių kaimo gatvei suteiktas Vilniaus gatvės pavadinimas, pakeistos Jiezno seniūnijos Strazdiškių kaimo Pakalnės gatvės, Vincentavos kaimo Pakalnės gatvės, Stakliškių seniūnijos Gripiškių kaimo Tilto gatvės, Krasaušiškių kaimo Pušyno gatvės, Krištapiškių kaimo Vilniaus gatvės, Krištapiškių kaimo Piliakalnio gatvės, Lielionių kaimo Tuopų gatvės geografinės charakteristikos bei panaikinta Stakliškių seniūnijos Lepelionių kaimo Piliakalnio gatvė.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. 8 319 61127, el. p. vaidas.mazuronis@prienai.lt.

Tarybos sprendimo ir priedo kopijos (tekstinė ir grafinė dalys)