Prienų r. savivaldybėje 2022 m. lapkričio 10 d. įvyko Kauno apskrities savivaldybių kontrolierių tarnybų susitikimas. Jame 7-ių savivaldybių kontrolieriai ir tarnybų darbuotojai aptarė ateinančių metų veiklos planų rengimą, auditų organizavimo ir atlikimo klausimus.

Susitikimo dalyvius pasveikino ir produktyvaus darbo palinkėjo Savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Vicemerė pasidžiaugė Savivaldybės kontrolierės Violetos Gaidienės ir jos komandos darbu, bendradarbiavimu su politikais ir pabrėžė, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbas labai reikšmingas ir svarbus ne tik atliekant finansinį ir veiklos auditą, bet ir konsultuojant, keičiantis reikalinga informacija.

Susitikime buvo dalijamasi gerąja praktika, susijusia su savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų vertinimu, gilinamasi į finansinių bei veiklos auditų atlikimo problematiką bei praktinius šių auditų aspektus.

Vėliau susitikimas tęsėsi Prienų sporto arenoje, kurios veiklą išsamiai pristatė direktorius Audronis Deltuva.

Prienų r. savivaldybės informacija