Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomus žemės sklypų ir juose esančių statinių, esančių Rutkiškių kaime, Išlaužo seniūnijoje, Ašmintos kaime, Pakuonio seniūnijoje, Kašonių ir Strazdiškių kaimuose, Jiezno seniūnijoje, Druskeliškių, Gripiškių, Lepelionių ir Sudvariškių kaimuose, Stakliškių seniūnijoje, adresų pakeitimus. Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu, sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. vaidas.mazuronis@prienai.lt.

Administracijos direktoriaus įsakymai (tekstinė ir grafinė dalys):

Išlaužo seniūnija

Jiezno seniūnija

Pakuonio seniūnija

Stakliškių seniūnija