Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2023 m. sausio 1 d. Prienų rajono savivaldybėje pradedama teikti akredituota nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Paslaugos gavėjų tikslinės grupės:

  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai);
  • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro dvi pagrindinės paslaugos:

  • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar)

palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.

  • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas,

padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

  • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
  • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
  • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
  • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

 Socialinių paslaugų įstaigos, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje

SĄRAŠAS

Eil. Nr. Įstaigos, organizacijos pavadinimas

Prašymo pateikimo data

Administracijos direktoriaus įsakymo data ir Nr. Paslaugų teikėjų kontaktai Paslaugų gavėjų skaičius
1. VšĮ LASS pietvakarių centras

2022-10-26

2022-11-24

Nr. A3-1068

Buveinė:

Savanorių pr. 206, Kaunas.

Paslaugos teikiamos:

J. Basanavičiaus g. 16, Prienai,

tel. (8 37) 73 1611,

el. paštas [email protected]

30
2. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba

2022-11-09

2022-11-24

A3-1068

Buveinė: Uosio g. 7, Kaunas.

Paslaugos teikiamos:

J. Basanavičiaus g. 16, Prienai,

tel. +370 625 58679, +370 615 81523,

el. paštas [email protected]

[email protected]

25
3. Prienų rajono asmenų su negalia draugija 2022-11-10 2022-11-24

A3-1068

J. Basanavičiaus g. 20, Prienai,

Parko g. 5A, Balbieriškis, Prienų r. sav.

tel. 8 640 73 586,

8 670 58 044,

el. paštas [email protected]

40
4. Jiezno žmonių su negalia sąjunga 2022-11-11 2022-11-24

A3-1068

Vilniaus g. 5-4, Jieznas, Prienų r. sav.,

tel. +370 698 11376,

el. paštas [email protected]

25
  Iš viso:       120

Asmenys dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų gali kreiptis į šias paslaugas savivaldybėje teikiančias įstaigas. Asmens (šeimos), pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato įstaigų socialiniai darbuotojai, kuriems pavesta ši funkcija. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 16 straipsnio nuostatomis.

                                                                                                                                                                                                   Prienų r. savivaldybės informacija