Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad parengti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Prienų m.  stadiono pritaikymo bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms supaprastinto projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybos adresas: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai, žemės sklypo kad. Nr. 6943/0013:131.

Žemės sklypo rodikliai: pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – visuomenės paskirties teritorijos.

Statinių naudojimo paskirtis, kategorija: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai, nesudėtingieji statiniai; inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai, neypatingieji statiniai.

Projektuotojas: UAB „Plentprojektas“, el. p. [email protected], tel. +37065558750.

Projekto vadovas: Laurynas Dudavičius, el. p. [email protected], tel. +37065558750.

Statytojas: Prienų rajono savivaldybė, Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai, el. p. [email protected],  tel. (8 319) 61102.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

  1. Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
  2. Projektuotojo patalpose – UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, Vilnius, tel. +37065558750, darbo dienomis 8:00–17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių: pasiūlymus galima teikti raštu arba elektroniniu paštu iki 2023 m. sausio 12 d. darbo dienomis adresu Gedimino pr. 41-1, Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37065558750 ir viešo susirinkimo metu.

Visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas.

Kada ir kur vyks viešas susirinkimas: 2023-01-12 17:30 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimas prie vaizdo konferencijos „Zoom“ platformoje per vieną iš pateiktų nuorodų:

  1. https://us06web.zoom.us/j/9760133002
  2. QR kodas: