Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia bendruomenes nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. teikti paraiškas paramai gauti. Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.
Remiami projektai pagal veiklos sritis:
– kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (pirmoji veiklos sritis);
– kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (antroji veiklos sritis);
– mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas (trečioji veiklos sritis).

Išsamesnė informacija