Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-344 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“ bevardėms Jiezno seniūnijos gatvėms suteikti šie pavadinimai: Nibrių kaimo gatvei suteiktas Lankos gatvės pavadinimas, Paverknių kaimo gatvei suteiktas Lankos gatvės pavadinimas; bevardėms Stakliškių seniūnijos gatvėms suteikti šie pavadinimai: Druskeliškių kaimo gatvėms suteikti Vilniaus gatvės ir Piliakalnio gatvės pavadinimai, Rūdiškių kaimo gatvei suteiktas Gėlių gatvės pavadinimas; taip pat pakeistos Išlaužo seniūnijos Laukiškių kaimo Samapolės gatvės geografinės charakteristikos.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61 127, el. p. [email protected]

Tarybos sprendimo kopija (tekstinė ir grafinė dalys) ir priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas.