Informuojame, kad 2023 m. sausio 11 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-1 numatomi svarstyti klausimai:
<…>;

13. Žarijų piliakalnio (u. k. 5507), Prienų r. sav., Prienų sen., Žarijų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje dalyje priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietvakarinėje ir rytinėje dalyse, padidėtų šiaurės, rytų ir pietų-pietvakarių kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

14. Žarijų piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 22965), Prienų r. sav., Prienų sen., Žarijų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (pietinėje ir rytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų rytinėje dalyje, padidėtų pietų-pietvakarių kryptimi), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi) ir vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkančius Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiuose numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – aikštelę, pylimus, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – kultūrinį sluoksnį, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<…>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija