Prienų rajono savivaldybė įgyvendino projektą ,,Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“, finansuojamą Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis. Projekto metu iš gyventojų buvo surinkta 224 tonos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų. Surinktos atliekos buvo transportuojamos į Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro inertinių atliekų apdorojimo aikštelę su asbesto šalinimo sekcija. Asbesto turinčios atliekos surinktos iš 154 namų ūkių.