Sausio 18 d. Prienų r. savivaldybėje vyko susitikimas dėl  Prienų r. vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos (VPS) rengimo. Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Administracijos specialistai, rajono VVG pirmininkė, atstovai, seniūnijų seniūnai, VPS rengėjai.

Prienų r. VVG pirmininkė V. Žliobienė trumpai supažindino su VVG įgyvendintais projektais bei projektų įgyvendinimo gairėmis naujuoju ES finansavimo laikotarpiu. Pirmininkė apgailestavo, kad naujam laikotarpiui VPS projektams įgyvendinti skirta perpus mažesnė suma (1390000 Eur) nei praėjusį laikotarpį. Strategiją įgyvendinti rengiamasi per ketverius metus, tačiau tam, kad ji būtų sėkmingai įgyvendinta, reikės, anot V. Žliobienės, didelės Savivaldybės ir seniūnų pagalbos.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, pabrėždamas, kad per praėjusį laikotarpį buvo įgyvendinta nemažai projektų, įdėta daug darbo ir daug iššūkių įveikta, vylėsi, jog ir šiuo laikotarpiu pavyks iškelti tikslus ir įgyvendinti tuos projektus, kurių bendruomenės labai laukia.

Siekdama prisidėti prie VVG kartu su bendruomenėmis įgyvendinamų projektų, šiai sričiai kuruoti Savivaldybė paskyrė specialistą. Anot Administracijos direktorės J. Zailskienės, tai užtikrins sėkmingo bendradarbiavimo su VVG tęstinumą.

Susitikimo metu Strategijos rengimo konsultantai pristatė VPS tikslus ir uždavinius, planuojamą finansinę paramą, atsakė į klausimus.

Po VPS pristatymo su seniūnais aptarti kiti aktualūs klausimai. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė V. Raguckienė supažindino su daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija. Anot šią sritį kuruojančios specialistės, iš viso Prienų rajone jau atnaujintas 71 daugiabutis namas, šiuo metu renovuojama 20. Prienų mieste nerenovuotų daugiabučių liko vos keletas, tačiau seniūnijose situacija gerok liūdnesnė. Seniūnai buvo paprašyti imtis iniciatyvos paraginant gyventojus atnaujinti savo gyvenamuosius daugiabučius namus. Pažymėta, kad valstybė kompensuoja net 30 proc. galutinės renovacijos kainos.

Su seniūnais buvo diskutuota apie Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuos pristatė Žemės ūkio skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė, pasidalinta pastebėjimais ir pasiūlymais. Artimiausiu metu šis tvarkos aprašas bus teikiamas tvirtinti Prienų r. savivaldybės tarybai.

Prienų r. savivaldybės informacija