Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinės žemės sklypo, esančio J.Basanavičiaus g. 5, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą teisiškai registruotiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Statinių bei patalpų J. Basanavičiaus g. 5, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. sav., savininkus (naudotojus), informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje jūs turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimus ir pasiūlymų teikimo galimybes. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galėsite susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (paslaugos Nr. ZSFP-116398).

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].