Alytaus miesto ir rajono, Birštono ir Prienų rajono savivaldybėse pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą nuo vasario 1 dienos teiks bendrovė „Kauno švara“. Ji laimėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro skelbtą viešąjį konkursą.

„Kauno švara“ rinks ir veš visas šių savivaldybių teritorijose susidarančias pakuočių atliekas. Jų išvežimo grafikai kol kas nesikeis.

Nauji grafikai atliekų turėtojams bus išsiųsti kartu su šių metų mokėjimo pranešimais.

Pakuočių atliekų tvarkytojai (rinkėjai ir vežėjai) viešojo konkurso būdu jau parinkti beveik visose regiono savivaldybėse. Druskininkų savivaldybėje šią paslaugą teikia konkursą laimėjusi bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, Varėnos rajono savivaldybėje – „Ecoservice projektai.“ Dėl paslaugos tiekėjo parinkimo Lazdijų rajono savivaldybėje yra paskelbtas konkursas.

Viešųjų pirkimų konkursai skelbti ir nauji paslaugų teikėjai parinkti, vadovaujantis praėjusiais metais įsigaliojusiais teisės aktais: Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d., ir Aplinkos ministro įsakymu patvirtintais  pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinaisiais reikalavimais ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinosiomis sąlygomis.

Nuo šiol pakuočių atliekų tvarkytojams yra keliami daug aukštesni reikalavimai, labiau atliepiantys vartotojų poreikius, įvertinant konteinerių ištuštinimo dažnumą, konteinerių pastatymo terminus ir kitas aplinkybes, siekiant užtikrinti geresnę gyventojams ir įmonėms teikiamos paslaugos kokybę.

Minėti teisės aktai numato  pareigą savivaldybėms arba, jų pavedimu, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriams parinkti pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, tvarkytojus (surinkėjus ir vežėjus), o organizacijoms – pareigą  pasirašyti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartį su savivaldybe arba , jos  pavedimu, su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir pakuočių atliekų tvarkytoju.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.