Paraiškas finansinei paramai iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T3-181 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas“ ir Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programos priemonę „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“, finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas nustato projektų paraiškų reikalavimus ir paraiškų teikimo bei vertinimo tvarką, lėšų projektams įgyvendinti skyrimo tvarką ir jų panaudojimo kontrolę.

Kviečiame teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal šias priemones:
* Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas“;
* Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programos priemonę „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 6 d. 17.00 val. el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai (ant voko nurodant pavadinimą „Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė, finansavimas savivaldybės biudžeto lėšomis“).
Su paraiškomis reikia pateikti lydraštį, įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo). Paraiškos, pateiktos po nurodytos datos, nesvarstomos.
Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais (tel. (8 319) 61 106, el. p. [email protected]).

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

APRAŠO 1 PRIEDAS (PARAIŠKOS FORMA)

APRAŠO 2 PRIEDAS (PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA)

APRAŠO 5 PRIEDAS (ATASKAITA)