Sausio 31 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų, specialistų pasitarimas su seniūnais. Pasitarime svečiavosi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus vadovė Aldona Turauskytė, kuri atvyko su misija – pakviesti Prienų r. gyventojus jungtis į draugijos savanorių gretas.

Alytaus skyriaus savanoriai aktyviai darbuojasi pirmajame Lietuvoje registracijos centre, atidarytame pabėgėliams iš Ukrainos po šios šalies užpuolimo praėjusių metų vasario mėnesį.

Raudonojo Kryžiaus savanoriai užsiima ne tik šia veikla. Anot vadovės, jie aktyviai dirbo pandemijos metu, taip pat nuolat teikia socialinę ir humanitarinę pagalbą, organizuoja pagalbą krizių, stichinių nelaimių metu, lanko senelius, žmones su negalia, vaikus, socialinę riziką patiriančius, pabėgėlius ar nukentėjusius nuo smurto ir teikia jiems reikiama pagalbą bei gyvybiškai svarbias paslaugas. Reguliarus senjorų lankymas namuose (užimtumas, pokalbiai, pagalba apsiperkant, palydėjimas į gydymo įstaigą ar susitikti su seniai matytu draugu), globos įstaigose ar dienos centruose (pagalba senjorams užsiimti veiklomis, kurių jie vieni daryti jau nebegali) – tai irgi savanorių darbas.

LRK draugijos Alytaus skyriaus vadovė kvietė Prienų krašto gyventojus jungtis į Raudonojo Kryžiaus savanorių gretas ir gerais darbais padėti ne tik artimam savo, bet ir savo valstybei. Beje, savanoriu tapti gali tik praėjęs mokymų ciklą.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir kiti vadovai padėkojo LRK Alytaus skyriaus vadovei A. Turauskytei už vykdomą kilnią misiją ir sakė palaikantys šią veiklą bei pažadėjo prisidėti organizuojant savanorių telkimą Prienų rajone.

Buvo sutarta, kad Raudonasis Kryžius parengs informacinę medžiagą, kaip tapti savanoriu, kuri bus paskleista Savivaldybės ir seniūnijų interneto svetainėse. LRK Alytaus skyriaus vadovė pareiškė norą bendradarbiauti su Prienų globos namais, aplankyti gyventojus su kultūrine programa ir kitomis veiklomis paįvairinti jų gyvenimą. Vadovė pakvietė seniūnus nesidrovėti ir bendradarbiauti krizių atveju bei paliko informacinės dalomosios medžiagos, taip pat paketus humanitarinės paramos, kuri bus išdalinta tiems gyventojams, kuriems labiausiai jos reikia.

Pasitarime su seniūnais taip pat buvo aptarti darbo su duomenų valdymo sistema, neprižiūrimų ir apleistų žemės sklypų įtraukimo į sąrašą, apleistų statinių pripažinimo bešeimininkiais klausimai. Verta paminėti, kad statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn procedūros, nors ir trunka ilgai, bet vis sparčiau juda į priekį. Tokios procedūros jau pradėtos Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių ir Veiverių seniūnijose, kur yra ne vienas ir ne du tokie pastatai.

Prienų r. savivaldybės informacija