Šiais metais sukanka 130 metų, kai Pilotiškių kaime gimė kraštietis rašytojas, poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros istorikas ir kritikas, Lietuvos mokslų akademijos narys Vincas Mykolaitis-Putinas. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2023 metai paskelbti Vinco Mykolaičio-Putino metais Prienų rajono savivaldybėje. Visus metus Prienų krašte vyks poezijos skaitymai, parodos, konkursai, spektakliai ir kiti įvairūs renginiai.
Vienas iš renginių – konkursas Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijai gauti. Konkursas organizuojamas kas penkeri metai (jubiliejinėms Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinėms pažymėti). 2000 Eur premija skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų bei publicistikos darbus, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą.
Kviečiame siūlyti kandidatus Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijai gauti. Kandidatus gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, meno kūrėjų asociacijos, leidyklos ir patys kūrinių autoriai.
Pareiškėjas, siūlydamas kūrėją premijai gauti, pateikia užpildytą anketą, sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo ir kitus, jo manymu, reikšmingus dokumentus. Taip pat pareiškėjas pateikia savo rekomendaciją (jeigu anketą konkursui teikia pats kūrinio autorius, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar organizacijos rekomendaciją).
Dokumentus konkursui kviečiame teikti iki 2023 m. kovo 6 d. Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai arba el. p. [email protected]. Tel. pasiteirauti (8 319) 61 135 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.).

VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

ANKETA

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO