PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „Litgrid“;

PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: 110 kV oro linijos Kvietiškis-Kapsai-Prienai rekonstravimas ir žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu įrengimas;

PŪV vieta: Prienų rajono sav. ir Marijampolės sav.;

Atrankos informacija paskelbta:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487arba
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai)(1).

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).