Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės administracija 2023 m. sausio 26 d. gavo žemės sklypo savininko prašymą organizuoti įsiterpusio apie 0,0816 ha valstybinio žemės sklypo Kęstučio g., Prienų m., Prienų r. sav., esančio greta nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. 6943/0010:7, esančio Kęstučio g. 86A, Prienų m., Prienų r. sav., suformavimą, tikslu jį prijungti prie besiribojančio žemės sklypo, kadastro Nr. 6943/0010:50, esančio Kęstučio g. 88B, Prienų m., Prienų r. sav., rengiant formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje besiribojančio žemės sklypo, kadastro Nr. 6943/0010:50, savininkai (naudotojai) turės galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galės susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo / nerengimo (paslaugos Nr. ZSFP-116803).

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 56 punktu, žemės sklypo, kadastro Nr. 6943/0010:7, savininkai (naudotojai) turi galimybę Prienų rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. kovo 3 d. pateikti prašymą pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir tapti šio įsiterpusio valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo vienu iš iniciatorių.

Darbo su ŽPDRIS principai yra aprašyti Vartotojo vadove paslaugų gavėjui (užsakovui), kuris yra adresu www.zpdris.lt.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].