Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6940/0002:20, esančio Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, suformuojant atskirus du ar daugiau žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

Žemės sklypo, kadastro Nr. 6940/0002:20, bendraturčius, informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje jūs turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimus ir pasiūlymų teikimo galimybes. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galėsite susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (paslaugos Nr. ZSFP-117123).

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].