Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ teikiami labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.
Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2022 metų nominacijoms gauti.
Pateiktus pasiūlymus svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai:  Martynas Butkevičius – Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas; Agnė Dargužienė – Prienų rajono savivaldybės mero patarėja; Lina Dužinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė; Vaidas Kupstas – Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas; Vaidotas Labašauskas – Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas; Gediminas Olsevičius – UAB „Wilara“ direktorius; Mantvydas Prekevičius – Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius; Vaclovas Sinkevičius – VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas; Ramutė Šimukauskaitė – Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė; Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė.

2022 m. „Dėkingumo“ nominantai:

„Už savanorystę“ – Sonata Labanauskienė, Želkūnų kaimo bendruomenės pirmininkė;

„Metų  poelgis“ – Luka Uogintaitė, Prienų jaunųjų maltiečių savanorė;

„Metų šviesuolis“ – Alvyra Sventickienė, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

„Už Prienų vardo garsinimą“ – Jūratė Milaknienė, VšĮ Prienų ligoninės direktorė, gydytoja;

„Už gyvenimo pasiekimus“ – Algis Gustainis, bendruomenės „Abipus Peršėkės“ pirmininkas;

„Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“ – Vytautas Račickas, UAB „Du Medu“ direktorius.

Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ iškilminga teikimo ceremonija vyks 2023 m. vasario 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.