Vilniaus politikos analizės institutas paskelbė 2022 metų Savivaldybių gerovės indeksą. Patogesnei analizei ir lygiaverčiam palyginimui visos 60 savivaldybių buvo sugrupuotos į penkias kategorijas (didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai). Tarp 35 kaimiškųjų savivaldybių Prienų rajono savivaldybė yra 15 vietoje.

Savivaldybių gerovės indeksą sudaro 5 komponentai:

– socialinis saugumas (Matuojama savivaldybių socialinės gerovės situacija pagal integraciją į darbo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykį), socialinės paramos aprėptį ir skurdo rizikos lygį);

– fizinis saugumas (Matuojami potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai rodikliai: automobilių kelių saugumas, nusikalstamumas (baudžiamųjų nusikaltimų santykinis rodiklis), medicininės pagalbos prieinamumas ir mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų statistika);

– ekonomikos gyvybingumas (Matuojami konkurencingumo, investicijų patrauklumo ir augimo potencialo rodikliai: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir smulkių bei vidutinių įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, užimtumo lygis);

– švietimo kokybė (Matuojami švietimo prieinamumo rodikliai: ikimokyklinio švietimo aprėptis, dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir švietimo rezultatų rodikliai: brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir matematikos) rezultatai);

– demografija (Matuojami demografinės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai).

Reitingo sudarytojai savivaldybes vertino indekso balu nuo nulio iki dešimties. Šis rodiklis bei jo kaita pateikiami nuo 2016-ųjų iki 2022-ųjų.

Per šį laikotarpį bendras Prienų rajono savivaldybės gerovės indeksas nuolat didėjo ir dauguma rodiklių gerėjo. Vertinant pastarųjų dvejų metų rodiklius, 2022 m. Socialinio saugumo indeksas buvo 2,7 (2021 m. – 2,3), Švietimo – 6,7 (2021 m. – 6,9), Sveikos demografijos – 2 (2021 m. – 2,7). Šių komponentų vidurkiai viršija bendrą Lietuvos vidurkį, o demografijos rodikliai turi tendenciją mažėti visoje Lietuvoje.

Ekonomikos gyvybingumo rodikliai nuo 2021 m. iki 2022 m. pakilo nuo 1,5 iki 1,6. Per metus pakilo ir Fizinis saugumas (2021 m. – 1,4, 2022 m. – 2).

2022 m. Savivaldybių gerovės Indeksas_2022 (PDF)

Prienų r. savivaldybės informacija