Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai Prienuose prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos valstybę ir Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos choro koncertu Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

Prienų Laisvės aikštėje pakelta bažnyčioje pašventinta Lietuvos valstybės vėliava, prie Laisvės aukuro padėtos gėlės, nuaidėjo Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės savanorių salvės. Tylos minute buvo pagerbtas kraštiečio, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus atminimas.

Vasario 16-osios proga susirinkusiuosius pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras, pasidžiaugdamas per ilgus metus kartu su Lietuva augančiu ir gražėjusiu Prienų kraštu, dėkojo visiems už tai, kas sukurta, ir linkėjo toliau savo darbais ir idėjomis puoselėti bei stiprinti savo kraštą.

Iškilmingo renginio Laisvės aikštėje metu buvo prisiminta Ukraina bei jos kova už laisvę, skambėjo tautiška giesmė, lietuviškos ir ukrainietiškos dainos, kurias atliko Prienų KLC vokalinė grupė „Aksomas“, Rimantas Šiugždinis, Vytautė Radzevičiūtė.

Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodos atidarymas

Vasario 16-osios iškilmės tęsėsi Kultūros ir laisvalaikio centre, kur vyko tradicinės Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodos atidarymas. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Ji padėkojo visiems meno kūrėjams, tautodailininkams už ilgamečių tradicijų puoselėjimą ir galimybę matyti jų talento augimą bei unikalius darbus ir palinkėjo didelės kūrybinės sėkmės ateityje.

Šiais metais parodoje savo darbus pristatė daugiau nei 20 meno kūrėjų.

Meras linkėjo sėkmės ir gražios perspektyvos Prienų kraštui

Valstybės dienos paminėjimo iškilmės didžiojoje salėje prasidėjo Lietuvos valstybės himnu bei Prienų krašto himnu, kurį kartu susirinkusiaisiais atliko Artūras Petraška ir grupė „Aksomas“.

Sveikindamas Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kalbėjo apie laisvės, istorijos ir papročių išsaugojimo prasmę, teigiamus pokyčius Prienų krašte, visų žmonių indėlį, darbus ir pasiekimus, keliančius pasididžiavimą, palinkėjo didelės sėkmės ir gražios perspektyvos.

Savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija

Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms – už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.
Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus, o 2023 m. vasario 4 d. Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė svarstė ir paskyrė šias 2022 metų nominacijas:

„Metų  poelgis“Luka Uogintaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinė, Prienų jaunųjų maltiečių organizacijos savanorė. 2022 m. gruodžio 21 dieną, visiems ruošiantis ir laukiant artėjančių švenčių, Luka atliko herojišką poelgį suteikusi pirmąją pagalbą (sustabdžiusi kraujavimą bei atlikusi kitus veiksmus) ir taip išgelbėjusi savo klasės draugo gyvybę.

Luka mokytojų ir draugų apibūdinama kaip tyros ir atviros širdies mergina, kuriai rūpi kiekvienas žmogus. Ji du kartus per savaitę neša karštos sriubos dubenėlį Prienų miesto vienišiems, sunkiai gyvenantiems seneliams, kuriems dovanoja ir savo šypseną, pagalbą, šilumą, viltį ir tikėjimą. Luka aktyviai dalyvauja ir kitose Prienų jaunųjų maltiečių organizuojamose veiklose: „Maisto banko“ akcijose, „Maltiečių sriubos“ renginiuose, piligriminiuose žygiuose kartu su neįgaliaisiais, kad padėtų jiems pasiekti tikslą, prisijungia prie Prienų jaunųjų maltiečių organizuojamų socialinių iniciatyvų.

„Už savanorystę“ Sonata Labanauskienė, Želkūnų kaimo bendruomenės pirmininkė. Sonatos vadovaujama Želkūnų kaimo bendruomenė išsaugojo bendruomenės pastatą (buvusi Želkūnų pagrindinė mokykla) – projektinėmis, rėmėjų lėšomis ir nuoširdžiu darbu atnaujino bendruomenės pastato vidų, įrengė salę, kurioje vyksta įvairūs renginiai, edukacijos. 2020 m. atvirame viešbučio „Pacai“ kieme Vilniuje vykusiame kasmetiniame „Kokybės konkurso“ apdovanojimų renginyje, kurio tikslas – įvertinti ir apdovanoti geriausius programų „Erasmus+“ ir „Nordplus“ projektus, Želkūnų bendruomenė gavo apdovanojimą už kokybiškiausiai įgyvendintą Sporto rėmimo fondo projektą.

Aktyvi bendruomenė vykdo įvairius projektus, įtraukiančius visą bendruomenę, skatina fizinį aktyvumą. Šiuo metu bendruomenėje aktyviai repetuoja susibūręs moterų vokalinis ansamblis ,,Želkūnė“, kuris savo dainomis puošia įvairius renginius.

„Metų šviesuolis“ – Alvyra Sventickienė, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, kuri pedagoginį darbą dirba jau 54 metus. Nominacijos teikėjai mokytoją apibūdina kaip energingą, jaunatvišką, nuoširdžią, visuomenišką, mylimą ir gerbiamą ne tik mokinių, bet ir jų tėvų. Ne veltui ji lig šiol nešioja gražią pravardę ,,Džiaugsmas“, duotą mokinių prieš daugelį metų. Alvyra yra bendruomenių ,,Veiverių seniūnijos bendruomenės centras“ ir ,,Veiverių kraštas“ narė, aktyviai dalyvauja jų veikloje, jau dešimt metų šoka tautinių šokių kolektyve, folkloro ansamblyje ,,Pasaga“, kuria programoms, šventėms scenarijus, teikia pasiūlymus, yra moterų ansamblio ,,Radasta“ skaitovė. Alvyros visuomeninė veikla labai įvairi, žinoma ne tik savame rajone, seniūnijoje ar miestelyje, bet ir respublikoje. Ji yra Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijų „Menų sodas“, „Kauno branduma“, taip pat Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Prienų krašto kūrėjų klubo ,,Gabija“ narė, 22 poezijos almanachų bendraautorė. Alvyra išleido ir savo poezijos knygą ,,Ateinu su rudeniu“, o netrukus dienos šviesą išvys ir antroji knyga ,,Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus“. Alvyra ne kartą apdovanota už prasmingą visuomeninę veiklą, už kūrybos, lietuvių kalbos, tautinių tradicijų puoselėjimą. Neseniai jai buvo įteiktas Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ,,Brandaus intelekto vardinis medalis“.

„Už Prienų vardo garsinimą“ Jūratė Milaknienė, VšĮ Prienų ligoninės direktorė, gydytoja. VšĮ Prienų ligoninėje dirba nuo 1987 m., įstaigai vadovauja jau 10 metų.

Jūratė Milaknienė – Prienų ir Birštono klubo „Versmė“ kuratorė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos Prienų skyriaus pirmininkė, Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos valdybos pirmininko pavaduotoja, Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, narė. Be kita ko, Jūratė Milaknienė skaito paskaitas bendruomenei, rajono medikams ir Lietuvos endokrinologams, publikuoja straipsnius Prienų rajono ir respublikinėje spaudoje.

Per gydytojos vadovavimo Prienų ligoninei metus vykdyti 6 Europos Sąjungos finansuojami projektai – pagerintos darbo ir gydymosi sąlygos, atnaujinta medicininė įranga. Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimu pasidalinti gerąja patirtimi finansų valdymo, įstaigos darbo organizavimo ir infekcijų kontrolės srityje Prienų ligoninėje lankėsi  Kirgizijos, Kazachstano ir Vokietijos medikų delegacijos. Taip pat buvo atvykę Lazdijų ir Jurbarko ligoninių ir savivaldybių atstovai.

Prienų ligoninė teikia paramą Ukrainos Bachmuto miesto 24-osios medicinos  kuopos karo lauko ligoninei. Be to, VšĮ Prienų ligoninėje įdarbinti 5 ukrainiečiai (2 gydytojos ir 3 ūkio dalies darbuotojai). Taip pat ligoninėje dirba karo pabėgėlis – gydytojas iš Afganistano. Ligoninėje vykdomi nuolatiniai mokymai tiek ligoninės, tiek rajono medikams.

Jūratė Milaknienė apdovanota medaliu „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“, taip pat Lietuvos valstybės apdovanojimu –  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

„Už gyvenimo pasiekimus“ Algis Gustainis, bendruomenės „Abipus Peršėkės“ įkūrėjas ir pirmininkas. Bendruomenė yra aktyvi projektinėse veiklose, kurių metu praturtino savo materialinę bazę, atnaujino Balbieriškio parko lauko sceną, sumontavo metalo konstrukcijų stoginę, įsigijo stogo tinklą scenai ir kt.

Bendruomenės pirmininkas su kitais bendruomenės nariais aktyviai dalyvauja organizuojant renginius, sprendžiant įvairias Balbieriškio krašto ir jo gyventojų problemas.

Teigiama, kad visa tai, ką daro ši bendruomenė, yra pavyzdys, kaip galima mylėti ir puoselėti savo kraštą, padaryti daug darbų, kad aplinka ir gyvenimas taptų gražesnis. O Algis Gustainis, sakoma, yra šios bendruomenės širdis, žmogus, kuris, negailėdamas jėgų, laiko, neatlygintinai telkia prasmingai veiklai, ragina aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, teikia geranorišką, nuoširdžią pagalbą bendruomenės nariams ir kitiems žmonėms.

„Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“ Vytautas Račickas, UAB „Du Medu“ direktorius. UAB „Du Medu“ yra Račickų šeimos įkurta nedidelė ekologiška kepykla, veikianti nuo 2007 m. Prienų rajone Purvininkų kaime esančioje kepykloje kepama naminė duona nuo pat grūdo, naudojant tik specialios receptūros natūralų raugą. Įmonė nuolat plečia savo prekių asortimentą, gali pasiūlyti ekologiškos naminės duonos, sviestainių, šakočių, ekologiškų tortų ir įvairių rūšių ekologiškų grūdų, dribsnių bei kitos produkcijos. Visi gaminiai turi ekologiškumą patvirtinantį viešosios įstaigos „Ekoagros“ sertifikatą. Įmonė savo firmines parduotuves turi Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, o praėjusiais metais Kaune atidarė ir skanėstų namus-desertinę.

UAB „Du Medu“ nuolat dalyvauja ir pristato savo gaminius konkursuose, mugėse bei renginiuose, yra nuolatinė konkurso „Sukurta Prienų krašte“ dalyvė. Įmonė dalyvavo renginyje „Kokybiško maisto šventė 2021“ ir renginyje „Žalioji mugė 2022“ Vilniuje, taip pat Duonos ir ugnies festivalyje Prienuose. 2021 m. įmonė tapo konkurso „Geriausia 2021 m. ekologinės gamybos įmonė“ finalininke, o firminiai „Du Medu“ sausainiai laimėjo konkursą „Kokybe paženklintas maistas“ ekologiškų produktų grupėje. UAB „Du Medu“ ne vienus metus patenka į „Verslo žinių“ sudaromą sparčiausiai augančių bendrovių sąrašą „Gazelės“.

Nominantus menininko R. Kriuko ir juvelyro R. Mickaus sukurtais „Dėkingumo“ simboliais apdovanojo meras A. Vaicekauskas ir garsūs mūsų kraštiečiai: Prienų krašto  garbės pilietis, tautodailininkas, medžio skulptorius, sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senojo kryždirbystės amato puoselėtojas, Lietuvos kultūros premijos laureatas, tradicinių amatų centro „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas  Sakalauskas, LR Seimo narys Andrius Palionis, ilgametė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, Tarptautinės muziejų tarybos narė, Trečiojo amžiaus universiteto Kūrybinės raiškos fakulteto dekanė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Vyriausybinių apdovanojimų ir literatūrinių premijų laureatė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, Lietuvos teismų sistemos darbuotoja, knygų leidėja ir redaktorė, poeto, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus dukra Jurga Marcinkevičiūtė, rašytoja, visuomenės veikėja, Prienų krašto garbės piliečio Vytauto Bubnio žmona Elena Kurklietytė, Prienų krašto garbės pilietis, verslininkas, mecenatas, įmonių grupės „Teltonika“ įkūrėjas ir vadovas Arvydas Paukštys.

Iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą vainikavo Linos Rastokaitės, Jokūbo Bareikio ir gyvo garso grupės šventinis koncertas.

Prienų r. savivaldybės informacija