Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB, vadovaudamasi LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų rajono savivaldybėje (papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinti. Planas parengtas Telia infrastruktūrai, įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2022-01-14 įsakymu Nr. 3-24 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų rajono savivaldybėje“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklalapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas – projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 8 618 80 381, el. p. [email protected]