Vasario 19–24 d. šešiolikos Prienų rajono švietimo darbuotojų (mokyklų direktorių, pavaduotojų ugdymui, Švietimo ir sporto skyriaus atstovų) komanda dalyvavo Berlyne vykusiuose kursuose „Lyderystė ir projektų vadyba (naujoji „Erasmus+“ programa 2021–2027)“. Kursų dalyviai susipažino su naujosios „Erasmus+“ programos struktūra, tikslais ir prioritetais, mokėsi rengti Europinį plėtros planą, „Erasmus+“ programos projektų paraiškas, gilinosi į lyderystės, efektyvios komunikacijos ir konfliktų valdymo aspektus.

Galimybę dalyvauti šiuose kursuose suteikė Prienų rajono savivaldybės administracijos 2021–2025 m. „Erasmus“ plano įgyvendinimas. „Erasmus“ plane numatyti trys tikslai: sustiprinti mokinių pažangos stebėsenos ir mokymosi pagalbos teikimo sistemą Prienų rajono švietimo įstaigose; sudaryti galimybes didėti mokytojų profesionalumui bei skaitmeniniam raštingumui ir mažinti skirtumus tarp mokyklų; padidinti Prienų rajono savivaldybės administracijos ir mokyklų gebėjimus tvariai ir ilgą laiką dirbti tarptautiniu mastu.

„Erasmus“ planas yra Prienų rajono savivaldybės administracijai 2020 m. suteiktos „Erasmus“ akreditacijos dalis – Prienų rajonas buvo pirmoji savivaldybė Lietuvoje, gavusi tokią akreditaciją. Akreditacija leidžia paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal 2021–2027 m. „Erasmus+“ programą galimybėmis, todėl šiuo metu Švietimo ir sporto skyrius įgyvendina jau du akredituotus „Erasmus+“ projektus, Švietimo mainų paramos fondui pateikta trečiojo projekto paraiška.

Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autoriaus požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija