Kovo 8 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo mūsų rajono mokyklų, lopšelių-darželių direktorių ir pavaduotojų ugdymui, Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vizitą į Nacionalinę švietimo agentūrą.

Susitikime su Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojais buvo aptarti aktualūs švietimo klausimai: atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, reikalingi mokymo(si) ištekliai, įtraukusis ugdymas, dalykų tarpiniai patikrinimai, valstybinių brandos egzaminų organizavimas.

Poreikis apsilankyti Nacionalinėje švietimo agentūroje kilo Prienų rajone atlikus mokyklų apklausą apie jų pasirengimą nuo ateinančių mokslo metų pradėti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą. Apibendrinus surinktus duomenis buvo išgryninti mokykloms dažniausiai kylantys klausimai, kurių pagrindu Nacionalinės švietimo agentūros komanda parengė informaciją susitikimui.

Prienų r. savivaldybės informacija