AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (Toliau – Kelių direkcja) informuoja, kad bendrovės užsakymu AB „Kelių priežiūra“ rengia paprastojo remonto aprašus pėsčiųjų perėjose, esančiose Prienų rajono savivaldybėje:

Eil. Nr. Kelio Nr. Kelio pavadinimas Vieta, km Gyvenvietės pavadinimas
1 130 Kaunas–Prienai–Alytus 20,796 Išlaužas
2 230 Mauručiai–Vinčai–Puskelniai 3,813 Veiveriai
3 230 Mauručiai–Vinčai–Puskelniai 3,899 Veiveriai
4 230 Mauručiai–Vinčai–Puskelniai 4,239 Veiveriai
5 230 Mauručiai–Vinčai–Puskelniai 4,942 Veiveriai
6 3303 Balbieriškis–Krokialaukis 0,578 Balbieriškis
7 3305 Stakliškės–Butrimonys 0,239 Stakliškės
8 3309 Jieznas–Sobuva 0,222 Jieznas
9 3309 Jieznas–Sobuva 0,662 Jieznas

Pėsčiųjų perėjos bus atnaujinamos siekiant padidinti pėsčiųjų eismo saugą jas sutvarkant pagal Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių nuostatas. Atsižvelgiant į tai, ties perėjomis bus siaurinama važiuojamoji dalis, perėjos apšviečiamos kryptiniu apšvietimu, pritaikomos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (kad nesukeltų kliūčių, nebūtų ribojamas jų judėjimas), pagal poreikį numatomos papildomos eismo saugos priemonės.

Taip pat informuojama, kad jei techninių galimybių atnaujinti perėjas pagal taisyklių reikalavimus nebus (pvz., greta perėjos nėra išvystytos pėsčiųjų infrastruktūros tęsinių apibus kelio, nebus techninių galimybių susiaurinti) ar netoliese bus įrengta pėsčiųjų perėja virš kelio, požeminė ar šviesoforais reguliuojama perėja – perėjos bus panaikintos. Jei esama perėja bus užmiesčio ruože, arba ruože, kur nėra būdingo gyvenvietei apstatymo, ji bus pertvarkyta į nežymėtąją perėją arba panaikinta (pvz., jei nėra išvystytos pėsčiųjų infrastruktūros apibus kelio).

Kelių direkcija pažymi, kad projektuojant dažnu atveju susiduriama su situacija, kad siekiant tinkamai įgyvendinti sprendinius, reikalinga atlikti dangų suvedimą už kelio sklypo ribų (pvz., pritaikant perėjas žmonėms su specialiaisiais poreikiais) bei tam tikrais atvejais keisti savivaldybei priklausančių atskirų elementų (pvz., apšvietimo atramų) vietą. Atsižvelgiant į tai, tokie sprendiniai bus derinami su savivaldybėmis. Atkreipiamas dėmesys, kad savivaldybių derinimas bus reikalingas tik suvedimo sprendiniams, kurie numatomi savivaldybės registruotuose statiniuose už valstybinės reikšmės kelio sklypo ribos bei savivaldybei priklausančių elementų perkėlimui. Valstybinės reikšmės kelio sklypo ribose esančių sprendinių savivaldybės derinti neturi, kadangi valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Kelių direkcija.

Papildomai atkreipiamas dėmesys, kad ženklinimo, susiaurinimo ir kt. projektiniai sprendiniai pėsčiųjų perėjose bus parinkti tokie, kokie reikalingi pėsčiųjų perėjos sutvarkymui. Siaurinti kelio važiuojamosios dalies ilgame ruože, iš esmės keisti sankryžų tipus, eismo organizavimą jose, šiais projektais nenumatoma, kadangi pėsčiųjų perėjų atnaujinimo projektų apimtis yra lokali. Tik išimtinais atvejais, kai homogeniškame ruože yra ne viena perėja ir jų sutvarkyti lokaliai neįmanoma, gali būti taikomi didesnės apimties sprendiniai.

Taip pat informuojama, kad visas nesaugias pėsčiųjų perėjas valstybinės reikšmės keliuose siekiama atnaujinti ar pertvarkyti (pertvarkyti į nežymėtas arba apskritai panaikinti) per 2023–2024 m.

Parengta pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos informaciją