Kovo 22 d. Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūrate Zailskienė susitiko su Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės atstovu kapitonu Remigijumi Mikalausku. Susitikime dalyvavo Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas T. Žvirblys bei vyr. specialistė D. Čepeliauskienė. Kadangi nuo 2023 m. sausio mėn. Prienuose įkurta KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės Prienų 209 pėstininkų kuopa, buvo kalbėta apie veiklai reikalingas patalpas. Sutarta, kad iki gegužės mėn. pradžios Administracija įvertins turimas patalpas ir pateiks pasiūlymus KASP.

Susitikimo metu R. Mikalauskas pristatė krašto apsaugos savanoriškąsias pajėgas, savanorių telkimą, mokymosi bei savanoriavimo galimybes, pasidalijo mintimis apie pastarųjų metų iššūkius ir aktualijas.

KASP – neatskiriama moderniai organizuojamos Lietuvos kariuomenės dalis. Jos užduotis – pasiruošti teritorinei krašto gynybai, parengti karius savanorius, kurie yra paprastą civilinį gyvenimą gyvenantys žmonės, paruošti ir nuolatos pasirengę stoti savo krašto gynybon.

Planuojama, kad Prienų 209-ąją pėstininkų kuopą sudarys maždaug 100 žmonių. Nuo sausio 1 d. yra paskirtas ir kuopos vadas Aurimas Žvikas.

Administracijos direktorė J. Zailskienė pasidžiaugė, kad Prienuose bus galimybė gyventojams dalyvauti KASP tarnyboje, ir pažadėjo pagalbą bei bendradarbiavimą tiek kviečiant gyventojus tapti savanoriais, tiek organizuojant veiklas.

Kas ir kaip gali tapti kariu savanoriu

Į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą priimami piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Norintieji tapti kariais savanoriais pirmiausia turi baigti bazinį kario kursą, kurio metu mokoma atlikti individualias užduotis taikos ir kovinių veiksmų metu, ugdomos psichologinės savybės, gaunama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų ginklu ginant valstybę. Savanoriška nenuolatinė karo tarnyba dažniausiai atliekama savaitgaliais, per kuriuos kariai savanoriai palaipsniui mokosi visų su krašto gynyba susijusių dalykų. Karys savanoris vidutiniškai tarnauja nuo 20 iki 50 parų per metus.

Kariai savanoriai gali rinktis nemokamas ištęstines bakalauro ir magistro studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Kariams savanoriams, pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti.

Pasiekę aukščiausią parengties lygį kariai savanoriai gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Už tarnybos dienas kario pasirinkimu mokamas atlyginimas, atitinkantis kario savanorio civilinį atlyginimą, arba mokamas atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį. Be to, tarnybos metu suteikiamos visos kariams taikomos socialinės garantijos, kariai savanoriai aprūpinami maistu arba jiems išmokama maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, apmokamos su tarnyba susijusios išlaidos, mokamos skatinamosios išmokos.

Jei nesi abejingas savo artimųjų saugumui – nedvejok, junkis prie savanorių pajėgų ir tapk savo krašto kariu!

Daugiau informacijos, kaip tapti kariu savanoriu, rasite: https://www.karys.lt/tarnybos-budai/savo-noru-pasirenkami-tarnybos-budai/savanoriska-nenuolatine-karo-tarnyba/40

Prienų r. savivaldybės ir KASP informacija