Informuojame, kad UAB „Agrokoncernas“ Mauručių trąšų sandėlys (Šilėnų g. 4, Mauručių kaimas, Veiverių sen., Prienų r. sav.) yra įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre.

Rajono gyventojams būtina žinoti, kad gaisro trąšų sandėlyje atveju kartu su dūmais į aplinkos orą gali išsiskirti amoniakas. Amoniakas – bespalvės stipraus specifinio kvapo dujos, gerai tirpstančios vandenyje. Amoniako garai yra toksiški įkvėpus. Trumpiausias išėjimo iš pavojingos zonos kelias – stačiu kampu vėjo krypčiai. Ką reikia žinoti apsinuodijus amoniaku? Įkvėpus amoniako, nedelsiant išeiti (arba nukentėjusįjį išnešti) į tyrą orą, jei yra galimybė, duoti pakvėpuoti deguonies. Jeigu reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Amoniakui patekus ant odos – plauti odą dideliu vandens kiekiu, nušalimo atveju jokiu būdu nenurengti rūbų. Patekus į akis – plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių, jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Prarijus – duoti gerti vandens, jokiu būdu nebandyti sukelti vėmimo. Visais atvejais nedelsiant kviesti medicinos pagalbą. Geriausiai nuo dujinio amoniako apsaugo dujokaukės su „K“ tipo filtrais, bet trumpam laikui galima panaudoti vatos – marlės raiščius ar audeklus, suvilgytus 5 proc. citrinos rūgšties tirpalu arba vandeniu. Išgirdus signalą „Cheminis pavojus“ apie prognozuojamą oro užteršimą amoniaku ar kitomis pavojingomis medžiagomis, reikia nepanikuoti, uždaryti lauko ir vidaus duris, langus, orlaides, popieriumi ar specialia plėvele užklijuoti patalpų ventiliacines angas, perspėti šeimos narius, kaimynus, išklausyti ir vykdyti vietos valdžios nurodymus. Gyvuliai ir paukščiai turi būti uždaryti tvartuose, būtina užsandarinti fermų, ūkinių pastatų duris, langus, plyšius.

Daugiau informacijos galima gauti UAB „Agrokonernas“ Mauručių padalinyje tel.: +37061117527 ir +37068268495

– Įvykus avarijai, specialiąsias tarnybas ir šalia esančias bendroves UAB „Agrokoncernas“ Mauručių padalinys informuoja mobiliuoju ryšiu, nuolatos dalinasi informacija apie esanči situaciją.

– Detaliau susipažinti su Mauručių trąšų sandėlio avarijų prevencijos planu galima pas Mauručių padalinio vadovą, jo kabinete.

– Pavojingo objekto paskutinė planinė patikra buvo 2020 m. balandžio 8–19 dienomis. Būsima planinė patikra numatyta 2023 m. balandžio 11–21 dienomis.

Parengta pagal UAB „Agrokoncernas“ informaciją