Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, atviras darbas su jaunimu.

Prevencines socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia:

• Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras – Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdytojas bei kompleksinių paslaugų šeimoms teikėjas, Prienai, Vytenio g.2 , socialinė darbuotoja Aušra Šliaužienė, tel.8 675 08468, el. p [email protected]
• Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (atvira jaunimo erdvė ,,Prienas“) – atvirasis darbas su jaunimu, Prienai, Vytauto g. 35, tel. 8 685 31279, el.p. [email protected]

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

• Socialinių paslaugų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr; Socialinių paslaugų katalogas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr;
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1;
• Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A3-333 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85f1cf80d82511ed9978886e85107ab2
• Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. T3-53 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai“ https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/2062

Socialinės paramos skyriaus informacija