Prienų rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

1. Pastatas – gyvenamasis namas (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai gyvenamoji), ir jo priklausiniai – ūkiniai pastatai (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai pagalbinio ūkio), esantys Sodų g. 58, Pakuonyje, Prienų r. sav.

2. Pastatas – gyvenamasis namas (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai gyvenamoji) ir jo priklausiniai – ūkiniai pastatai (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai pagalbinio ūkio), esantys Žaros g. 41, Kėbliškių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. balandžio 30 d. kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrių adresu: Laisvės a. 12, Prienai, tel. (8 319) 61 173, el. p. [email protected] ar Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūniją adresu: Sodų g. 33, Pakuonis, Prienų r. sav., tel. 8 616 92305, el. p. [email protected] ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Daugiau informacijos prisegtame dokumente.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija