2022 m. iš Prienų r. savivaldybės biudžeto Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų buvo finansuota 18 sporto organizacijų vykdytos veiklos. Bendra finansavimo suma – 40 000 eurų. Finansinė parama skirta tokioms sporto šakoms, kaip krepšinis, futbolas, badmintonas, žirginis sportas, orientavimosi sportas, tenisas, stalo tenisas, lengvoji atletika, smiginis, kultūrizmas ir vaikščiojimo juostomis užsiėmimai.

Priemonei „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ įgyvendinti iš viso buvo skirta 44 000 Eur: 19875 Eur skirta 16 NVO bendruomenių projektams įgyvendinti, 14416 Eur ‒ komunalinėms, elektros, vandens ir šildymo išlaidoms kompensuoti, 9310 Eur skirta 17 organizacijų projektams dalinai finansuoti, 389 Eur skirta steigimo išlaidoms kompensuoti 2 naujoms organizacijoms – asociacijai „Anties sodo bendruomenė“ ir bendruomeninei asociacijai „Aitvaro vaikai“.

2022 m. priemonei  „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ įgyvendinti buvo panaudota 18 100 EUR. Finansavimas skirtas 8 vietos plėtros projektams ir Prienų miesto VVG strategijai įgyvendinti.

Iš priemonės „Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimas“ 1700 Eur finansavimas skirtas asociacijai „Iš idėjos“ prevenciniam projektui įgyvendinti.

Savo veiklą pristatė 14 sporto organizacijų ir 18 bendruomenių

Balandžio 24 ir 25 dienomis įvyko bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų ir sporto klubų bei asociacijų 2022 m. veiklos pristatymas nuotoliniu būdu. Pristatymus moderavo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Artiomas Marchockis bei Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, darbo su bendruomenėmis koordinatorė R. Kubilienė.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, kiti vadovai, specialistai, Tarybos nariai, spaudos atstovai. Norintieji galėjo stebėti pristatymus „YouTube“ kanalu arba vėliau peržiūrėti įrašą.

Pristatydami praėjusiais metais įgyvendintas veiklas bendruomenių, sporto organizacijų vadovai dėkojo Savivaldybei už dėmesį, palaikymą ir finansinę paramą.

Savivaldybės vadovai džiaugėsi matoma nevyriausybinių organizacijų veikla ir linkėjo dalintis gerąja patirtimi, įgyvendinti naujas idėjas ir įtraukti į aktyvų gyvenimą dar daugiau žmonių

Džiugu, kad rajone tiek daug bendruomenių, asociacijų, sporto organizacijų, įvairių sporto šakų atstovų, kurie savo veikla, sporto ir individualiais pasiekimais daug metų garsina Prienus ne tik savame krašte, bet ir toli už jo ribų. Kūrybingi žmonės sugeba prisitaikyti prie aplinkybių, susidoroti su iššūkiais, o skirtą finansinę paramą panaudoja jei ne varžyboms, renginiams, tai reikalingoms priemonėms įsigyti.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas džiaugėsi, kad rajono sporto organizacijos ir bendruomenės kasmet pasipildo naujais nariais, o jų veikla kasmet įdomesnė, įtraukianti ir labiau matoma. Meras padėkojo visiems už aktyvumą, entuziazmą, linkėjo dar labiau išvystyti veiklą ir įtraukti dar daugiau norinčiųjų sportuoti, realizuoti save aktyviame socialiniame, kultūriniame gyvenime ar įgyvendinti savo idėjas.

Vicemerė Jūratė Zailskienė taip pat padėkojo bendruomenių aktyvinimo ir sporto entuziastams už įgyvendintus projektus, įvairius pasiekimus ir paragino dalintis savo veikla tarpusavyje, organizuoti ekskursijas vieniems pas kitus. Taip pat kvietė atkreipti dėmesį į vaikų užimtumą vasaros atostogų metu – galbūt organizuoti jiems sporto, socialines, kultūrines, edukacines stovyklas, kitokį užimtumą. „Tai būtų didelė parama bei nauda ir vaikams, ir tėvams“, – pabrėžė vicemerė, pridurdama, jog artimiausiu metu, gegužės 6 d., visi yra kviečiami į NATO veiklų pristatymą Prienų Beržyno parke, kur vyks ne tik karinės technikos pristatymas, bet ir gausybė kitų veiklų ir pramogų – nuo sporto varžybų, diskusijų, užimtumo vaikams iki koncertų.

Aktyvia bendruomenine ir sportine veikla pasidžiaugė ir vicemerė Laimutė Jančiukienė. Anot jos, kiekviename savivaldybės krašte yra šviesulys, kuris parašo projektą, kurį vėliau visi kartu įgyvendina ir pasiekia tikslą. „Savivaldybė prisidėjo ir, manau, prisidės ir finansiškai, ir palaikymu, o jūs planuokite, svajokite ir įgyvendinkite savo svajones“, – linkėjo vicemerė.

Vykę pristatymai buvo puiki proga vieniems iš kitų išgirsti apie tęstines ir naujas veiklas, pasidžiaugti laimėjimais, pasisemti naujų idėjų ir gerosios patirties.

Prienų r. savivaldybės informacija