Vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-139 patvirtintais Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatais, kviečiame Prienų rajono savivaldybėje neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas deleguoti į Neįgaliųjų reikalų komisiją savo atstovą.

Komisijos uždaviniai – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus, bendradarbiauti su savivaldybės institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis bei bendruomenėmis. Komisija sudaroma visuomeniniais pagrindais iš Prienų rajono savivaldybėje veikiančių neįgaliųjų organizacijų atstovų (6 atstovai) ir Prienų rajono savivaldybės atstovų (6 atstovai) Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

Informaciją prašome pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai iki š. m. gegužės 5 d. 16.45 val. el. paštu [email protected] ar per e. pristatymo sistemas. Papildomai konsultuoja Zita Matukaitienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 319) 61 132, el. paštas [email protected].