Balandžio 26 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas inicijavo pasitarimą su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių – UAB „Prienų vandenys“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir UAB „Prienų butų ūkis“ vadovais. Pasitarime, kuriame taip pat dalyvavo kiti Savivaldybės vadovai, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai, buvo apžvelgta įstaigų veikla, svarbiausi darbai ir artimiausi planai.

Visos komunalines paslaugas rajono gyventojams teikiančios įmonės turi savo svetaines ir galimybes priimti iš gyventojų atsiskaitymus už paslaugas bei deklaruoti rodmenis įmonių savitarnoje elektroniniu būdu. Tiesa, ne visi gyventojai tuo naudojasi, todėl daliai savo klientų popierines sąskaitas dar siunčia „Butų ūkis“ ir „Šilumos tinklai“, o „Prienų vandenys“ yra parengę atsiskaitymo korteles su brūkšniniai kodais.

Kaip buvo pažymėta, visoms įmonėms praėjusieji metai nebuvo pelningi, bet, anot mero, toks tikslas Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ir nekeliamas.

„Prienų šilumos tinklų“ direktorius Paulius Minajevas kalbėjo apie ekonomaizerio įsigijimą ir kitus planus bei jau vykstančius procesus, siekiant parduoti nereikalingą turtą – katilinę Statybininkų gatvėje, Prienuose, sklypą Pramonės gatvėje. Administracijai ir meistrams būtų numatytos kitos patalpos.

„Prienų vandenų“ direktorius Rimantas Ignatavičius pristatė planus su „Prienų šilumos tinklais“ įrengti vartotojų būstuose skaitliukus su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu, kad būtų paprasčiau ir patogiau apskaičiuoti šilumos ir vandens sunaudojimą, taip pat su Lenkijos Suvalkų įmone planuojamą įgyvendinti projektą pagal INTERREG programą (iš projekto lėšų numatyta įsigyti hidrodinaminį automobilį). UAB „Prienų vandenys“ pradėjo įgyvendinti projektą vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos Liepų g., M. Valančiaus g., Kovo 8-osios g., Prienų mieste. Taip pat pradėjo įgyvendinti naują iš dalies finansuojamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Prienų m. aglomeracijoje (II etapas)“, kurio metu bus nutiesti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., ir rekonstruota dalis esamo vandentiekio tinklo. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 585 m. vandentiekio ir 663 m. nuotekų tinklų bei pastatytos dvi nuotekų siurblinės. Užbaigus projektą bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 21 būstui ir prie nuotekų tinklų 22 būstam. Be viso to, pateikė paraiškas pagal tris kvietimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pagal priemonę „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ finansinei paramai gauti. Pasiekus paraiškose numatytus rodiklius UAB „Prienų vandenys“ Prienų aglomeracijoje prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungs 31 būstą. Įmonė taip pat planuoja parduoti vieną nereikalingą sklypą Pramonės gatvėje. Šiuo metu intensyviai inventorizuojamos turimos trasos.

„Prienų butų ūkio“ kasdieniniai darbai – miesto tvarkymas ir daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas. Anot vadovo Algio Valatkos, iš 90 rajone suplanuotų atnaujinti daugiabučių šiuo metu yra atnaujintas 71, į šį procesą įsitraukti nori ir mažesnių daugiabučių namų gyventojai. Artimiausiuose įmonės planuose – naujo teleskopinio bokštelio įsigijimas.

Savivaldybės specialistai informavo įmonių vadovus dėl numatomos galimybės įmonėms dalyvauti projekte dėl saulės jėgainių įrengimo ant pastatų ir gauti subsidijas. „Prienų vandenų“ direktorius pažymėjo, kad įmonė jau turi 2 saulės elektrines ir, jeigu tik bus galimybė, norėtų toliau dalyvauti projekte.

„Prienų butų ūkio“ vadovas pasidžiaugė visų trijų įmonių darniu bendradarbiavimu, tiek aptariant iškylančius klausimus, tiek sprendžiant problemas.

Meras A. Vaicekauskas ir kiti Savivaldybės vadovai ragino įmonių vadovus ir toliau auginti bendravimo kultūros su gyventojais kokybę, siekiant pagarbos kiekvienam klientui ir pasitikėjimo įmone.

Prienų r. savivaldybės informacija